Tips per leeftijdsgroep Sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van het gevoelsleven van een kind en het leren van gepast sociaal gedrag’ (uit: Jeugdthesaurus). Dit houdt in dat een kind lekker in zijn vel zit, zijn emoties leert herkennen en hanteren, en